საქართველოს სასამართლოების ქოლ-ცენტრი
ვემსახურებით საქართველოს ყველა საერთო სასამართლოს. სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაცია ხელმისაწვდომია ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 18:00 საათამდე, შესვენების გარეშე.
დაგვიკავშირდით
თბილისელების ადვოკატი
რაიონულ ოფისებში კონსულტაცია ხელმისაწვდომია ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00-დან 17:00 საათამდე, 13:00-დან 14:00 საათამდე შესვენებით.
დაგვიკავშირდით
იურიდიული დახმარების სამსახური
სატელეფონო, ონლაინ და ოფისში კონსულტაცია ხელმისაწვდომია ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 18:00 საათამდე, 13:00-დან 14:00 საათამდე შესვენებით.
დაგვიკავშირდით
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
დაგვიკავშირდით
სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი/Legal Support Center
უფასო ონლაინ კონსულტაცია, შპს-ს წესდების უფასოდ შედგენა და განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სრული იურიდიული მომსახურების პაკეტი ნებისმიერ პირისთვის უფასოდ (კრიტერიუმების შეფასება ხდება ცენტრის მიერ)
დაგვიკავშირდით
ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელი
სატელეფონო და ოფისში კონსულტაცია წარმოებს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 17:00 საათამდე, შესვენების გარეშე.
დაგვიკავშირდით

სიახლეები

იან 07
განახლდა უფასო იურიდიული დახმარების ცნობარი (V)

სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთხელ განახლდა უფასო იურიდიული დახმარების გამწევ ორგანიზაციათა ცნობარი. განახლებული ცნობარი აერთიანებს 19 სხვადასხვა ორგანიზაციის საკონტაქტო მონაცემებსა და პირველად ინფორმაციას იურიდიული დახმარების გაწევის პირობებისა და საკონსულტაციო თემების შესახებ. ცნობარი არსებითად განკუთვნილია თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent) და ვიმედოვნებთ, რომ იგი ხელს შეუწყობს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების განხორციელებას. პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მისამართზე probono@court.ge

ვრცლად
მარ 10
უფასო იურიდიული დახმარების (PROBONO) ცნობარი IV გამოცემა

უფასო იურიდიული დახმარების პორტალი წარმოგიდგენთ PROBONO ცნობარის განახლებულ მე-4 გამოცემას. ცნობარში მოცემულია იმ ორგანიზაციათა საკონტაქტო მონაცემები, რომლებიც სთავაზობენ იურიდიულ დახმარებას უფასოდ. ცნობარი შეიქმნა სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლებში და იგი არსებითად განკუთვნილია თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent). არსებულ ორგანიზაციებს დაემატა "სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი/Legal Support Center"-ი და "სამართლებრივი დახმარების ცენტრი „Fides et Spes“. ორივე ორგანიზაცია ორიენტირებულია სპეციფიკურ სამართლის სფეროებზე და დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს სამართლებრივი მომსახურების ფართო სპექტრს, რომლის ფარგლებშიც მზად არიან გასწიონ უფასო იურიდიული დახმარება. ვიმედოვნებთ, რომ ცნობარი ხელს შეუწყობს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების განხორციელებას. ცნობართან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მისამართზე probono@court.ge

ვრცლად
იან 21
სამართლებრივი ლიტერატურა და სასამართლო გადაწყვეტილებები

სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდზე (www.library.court.ge) ყველა მკითხველისათვის უფასოდ ხელმისაწვდომია სამართლებრივი ლიტერატურა და სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ამჟამად სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკას ჰყავს 13000-ზე მეტი რეგისტრირებული მკითხველი; მასში განთავსებულია 1700-ზე მეტი ელექტრონული ლიტერატურა და ქართული მართლსაჯულების 400-მდე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. პრაქტიკული თვალსაზრისით განსაკუთრებით მოსახერხებელია სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის "განმარტებების" გვერდი, სადაც კანონის თქვენთვის საინტერესო მუხლზე შეგიძლიათ იპოვოთ იურიდიული ლიტერატურა და სამოსამართლო განმარტებები. "სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის" პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.

ვრცლად

ცნობარები

იან 12
უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი V გამოცემა

განახლებული ცნობარი აერთიანებს 19 სხვადასხვა ორგანიზაციის საკონტაქტო მონაცემებსა და პირველად ინფორმაციას იურიდიული დახმარების გაწევის პირობებისა და საკონსულტაციო თემების შესახებ. ცნობარი არსებითად განკუთვნილია თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent) და ვიმედოვნებთ, რომ იგი ხელს შეუწყობს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების განხორციელებას. პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მისამართზე probono@court.ge

ვრცლად
იან 22
ადვოკატთა რეესტრი

"ადვოკატთა შესახებ" საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად: "ადვოკატი არის თავისუფალი პროფესიის პირი, რომელიც ემორჩილება მხოლოდ კანონსა და პროფესიული ეთიკის ნორმებს და გაწევრიანებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში." საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია აწარმოებს ადვოკატთა და საადვოკატო ფირმების რეესტებს (იხ. მიმაგრებული ფაილები).

ვრცლად
იან 22
უფასო იურიდიული კონსულტაცია (თავისუფალი უნივერსიტეტი)

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს, ადმინისტრაციული, საკონსტიტუციო და სისხლის სამართლის კლინიკები გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას. ჩვენი კლინიკების მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს. სამართლის კლინიკებში იურიდიულ მომსახურებას გაგიწევენ სამართლის სკოლის მე-4 კურსის სტუდენტები ხანგრძლივი გამოცდილების მქონე ლექტორების უშუალო პროფესიული ზედამხედველობის საფუძველზე.

ვრცლად

ვიდეო ინსტრუქციები

იან 21
სესხის ხელშეკრულება

ვიდეო-ინსტრუქციაში აღწერილია სესხის ხელშეკრულების არსი, საკანონმდებლო რეგულაციები და სასამართლოს მიერ სესხთან დაკავშირებული დავების განხილვის თავისებურებები.

ვრცლად
იან 21
როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს

აღნიშნულ ვიდეოში განმარტებულია თუ რა შემთხვევაში და რა ფორმითაა შესაძლებელია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთვის მიმართვა.

ვრცლად
იან 21
თქვენ გაქვთ უფლება...

ვიდეოში მოცემულია უფლებები, რომლებიც გარანტირებულია ყველასთვის "ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვეციის მიხედვით".

ვრცლად
  • თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
  • გთხოვთ მითითებულ ნომერზე დაგვიკავშირდით ტექნიკური ხარვეზის ან შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში.
    იურიდიული კონსულტაციისთვის მიმართეთ უშუალოდ პროვაიდერებს.
  • ცხელი ხაზი: 2 260 260
  •   (+995 32) 251-84-92
  •   (+995 32) 251-87-11
  •  probono@court.ge

ჩვენ შესახებ

უფასო იურიდიული დახმარების პორტალის (probono) პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლო. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულით გათვალისწინებული სოციალური სახელმწიფოს პრინციპის განუყოფელი ნაწილია სოციალური სასამართლოს იდეა. ვინაიდან ქართული სამართალწარმოება ეფუძნება შეჯიბრებითობის პრინციპს, ჩვენ ცვდილობთ, ხელი შევუწყოთ თვითდამცველი პირებისათვის თანაბარი სასტარო პირობების შექმნას. ამ მიზნის რეალიზებისათვის აუცილებლად მიგვაჩია, თვითდამცველი პირებისათვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ უფასო იურიდიული დახმარების ინფორმაციული რესურსები.

სტატისტიკა