უფასო იურიდიული დახმარების პორტალი გადავიდა შემდეგ მისამართზე:
http://free.mylaw.ge