იან 09
გერმანიის უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს (BGH) გადაწყვეტილებები მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის თემაზე

გერმანიის უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს (BGH) გადაწყვეტილებების კრებული მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის თემაზე. კრებული მოიცავს საქმის ძირითად სამართლებრივ ასპექტებსა და სასამართლოს მსჯელობას მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების მიზნით უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს 10 სხვადასხვა გადაწყვეტილებიდან. კრებული მომზადებულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ GIZ-ის (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების) მხარდაჭერით, თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში.

ვრცლად
იან 30
სათანადო ადმინისტრაციული ქცევის ევროპული კოდექსი

"მოხელემ პატივი უნდა სცეს იმ ლეგიტიმურ და გონივრულ მოლოდინებს, რომელიც საზოგადოების წევრებს გააჩნიათ იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ მოქმედებდა ინსტიტუცია წარსულში." თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ ითარგმნა ევროპის კავშირის პარლამენტის მიერ 2001 წლის 6 სექტემბერს მიღებული "სათანადო ადმინისტრაციული ქცევის ევროპული კოდექსი".

ვრცლად
იან 09
ქართული სამართლის ისტორია

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ახორციელებს გაციფრების პროექტს. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ივ. ჯავახიშვილი "ქართული სამართლის ისტორიის" რვატომეულის გაციფრება. გაციფრების პროეტში ჩართული არიან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოხელეები და სტაჟიორები.

ვრცლად
აგვ 15
IAYFJM პრინციპები

არასრულწლოვანთა და საოჯახო სამართლის მოსამართლეთა და მაგისტრ მოსამართლეთა საერთაშორისო ასოციაცია: "არასრულწლოვანთა და საოჯახო სამართლის მოსამართლეთა და მაგისტრ მოსამართლეთათვის სამოსამართლო ეთიკის რეკომენდებულ პრინციპებზე მომუშავე კომიტეტის ანგარიში"

ვრცლად
აგვ 14
უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი

"უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი" III გამოცემა (ცნობარში მონაცემები მოცემულია 2014 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) ცნობარში მოცემულია იმ ორგანიზაციათა საკონტაქტო მონაცემები, რომლებშიც შეგიძლიათ უფასო იურიდიული კონსულტაციის მიღება. ცნობარი შეიქმნა სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლებში და იგი არსებითად განკუთვნილია თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent). ვიმედოვნებთ, რომ ცნობარი ხელს შეუწყობს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების განხორციელებას.

ვრცლად
აგვ 14
მოსამართლის დამოუკიდებლობა

დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს პრეზიდენტის ბატონი ულრიხ ჰაგენლოხის საჯარო ლექციის ტრანსკრიპტი. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, XII სხდომის დარბაზი 3 ივნისი, 2014 წ.

ვრცლად
აგვ 14
ემსს-ს დასკვნა № 2 (2001)

"ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (ემსს) დასკვნა № 2 (2001) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისათვის სასამართლო ორგანოების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, სასამართლოების მართვისა და დაფინანსების და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის შესრულების თაობაზე" დასკვნა ითარგმნა ბატონ კახა კობერიძის მიერ.

ვრცლად
  • თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
  • გთხოვთ მითითებულ ნომერზე დაგვიკავშირდით ტექნიკური ხარვეზის ან შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში.
    იურიდიული კონსულტაციისთვის მიმართეთ უშუალოდ პროვაიდერებს.
  • ცხელი ხაზი: 2 260 260
  •  probono@court.ge

ჩვენ შესახებ

უფასო იურიდიული დახმარების პორტალის (probono) პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლო. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულით გათვალისწინებული სოციალური სახელმწიფოს პრინციპის განუყოფელი ნაწილია სოციალური სასამართლოს იდეა. ვინაიდან ქართული სამართალწარმოება ეფუძნება შეჯიბრებითობის პრინციპს, ჩვენ ცვდილობთ, ხელი შევუწყოთ თვითდამცველი პირებისათვის თანაბარი სასტარო პირობების შექმნას. ამ მიზნის რეალიზებისათვის აუცილებლად მიგვაჩია, თვითდამცველი პირებისათვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ უფასო იურიდიული დახმარების ინფორმაციული რესურსები.

სტატისტიკა