იან 14
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

ვრცლად
იან 14
გზამკვლევი სასამართლო ლაბირინთებში

ვრცლად
იან 14
დისციპლინური სამართალწარმოების პროცედურები

ვრცლად
იან 14
საქმის განხილვის საქვეყნოობა და ინფორმაციის თავისუფლება

ვრცლად
იან 14
სასამართლო გადაწყვეტილება და მისი გასაჩივრება

ვრცლად
იან 14
სასამართლოში დაბარება

ვრცლად
იან 14
პროცესის მონაწილეთა სხდომაზე დამსწრე პირთა ვალდებულებები საქართველოში

ვრცლად
იან 14
პროცესის ხარჯები

ვრცლად
იან 14
თუ უფლების სასამართლო წესით დაცვა გარდაუვალია

ვრცლად
იან 14
სამართლებრივი კონსულტაცია სანამ საქმე სასამართალო პროცესამდე მივა

ვრცლად
იან 14
დავის განხილვის ალტერნატიული გზები

ვრცლად
  • თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
  • გთხოვთ მითითებულ ნომერზე დაგვიკავშირდით ტექნიკური ხარვეზის ან შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში.
    იურიდიული კონსულტაციისთვის მიმართეთ უშუალოდ პროვაიდერებს.
  • ცხელი ხაზი: 2 260 260
  •  probono@court.ge

ჩვენ შესახებ

უფასო იურიდიული დახმარების პორტალის (probono) პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლო. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულით გათვალისწინებული სოციალური სახელმწიფოს პრინციპის განუყოფელი ნაწილია სოციალური სასამართლოს იდეა. ვინაიდან ქართული სამართალწარმოება ეფუძნება შეჯიბრებითობის პრინციპს, ჩვენ ცვდილობთ, ხელი შევუწყოთ თვითდამცველი პირებისათვის თანაბარი სასტარო პირობების შექმნას. ამ მიზნის რეალიზებისათვის აუცილებლად მიგვაჩია, თვითდამცველი პირებისათვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ უფასო იურიდიული დახმარების ინფორმაციული რესურსები.

სტატისტიკა