იან 22
უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრები საქართველოში

უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრების სია, ბროშურა და რუკა მომზადდა და გამოცემულია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით.

ვრცლად
მაი 19
dir

ვრცლად
იან 12
უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი V გამოცემა

განახლებული ცნობარი აერთიანებს 19 სხვადასხვა ორგანიზაციის საკონტაქტო მონაცემებსა და პირველად ინფორმაციას იურიდიული დახმარების გაწევის პირობებისა და საკონსულტაციო თემების შესახებ. ცნობარი არსებითად განკუთვნილია თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent) და ვიმედოვნებთ, რომ იგი ხელს შეუწყობს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების განხორციელებას. პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მისამართზე probono@court.ge

ვრცლად
იან 22
ადვოკატთა რეესტრი

"ადვოკატთა შესახებ" საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად: "ადვოკატი არის თავისუფალი პროფესიის პირი, რომელიც ემორჩილება მხოლოდ კანონსა და პროფესიული ეთიკის ნორმებს და გაწევრიანებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში." საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია აწარმოებს ადვოკატთა და საადვოკატო ფირმების რეესტებს (იხ. მიმაგრებული ფაილები).

ვრცლად
იან 22
უფასო იურიდიული კონსულტაცია (თავისუფალი უნივერსიტეტი)

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს, ადმინისტრაციული, საკონსტიტუციო და სისხლის სამართლის კლინიკები გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას. ჩვენი კლინიკების მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს. სამართლის კლინიკებში იურიდიულ მომსახურებას გაგიწევენ სამართლის სკოლის მე-4 კურსის სტუდენტები ხანგრძლივი გამოცდილების მქონე ლექტორების უშუალო პროფესიული ზედამხედველობის საფუძველზე.

ვრცლად
  • თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
  • გთხოვთ მითითებულ ნომერზე დაგვიკავშირდით ტექნიკური ხარვეზის ან შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში.
    იურიდიული კონსულტაციისთვის მიმართეთ უშუალოდ პროვაიდერებს.
  • ცხელი ხაზი: 2 260 260
  •  probono@court.ge

ჩვენ შესახებ

უფასო იურიდიული დახმარების პორტალის (probono) პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლო. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულით გათვალისწინებული სოციალური სახელმწიფოს პრინციპის განუყოფელი ნაწილია სოციალური სასამართლოს იდეა. ვინაიდან ქართული სამართალწარმოება ეფუძნება შეჯიბრებითობის პრინციპს, ჩვენ ცვდილობთ, ხელი შევუწყოთ თვითდამცველი პირებისათვის თანაბარი სასტარო პირობების შექმნას. ამ მიზნის რეალიზებისათვის აუცილებლად მიგვაჩია, თვითდამცველი პირებისათვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ უფასო იურიდიული დახმარების ინფორმაციული რესურსები.

სტატისტიკა