იან 21
სესხის ხელშეკრულება

ვიდეო-ინსტრუქციაში აღწერილია სესხის ხელშეკრულების არსი, საკანონმდებლო რეგულაციები და სასამართლოს მიერ სესხთან დაკავშირებული დავების განხილვის თავისებურებები.

ვრცლად
იან 21
როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს

აღნიშნულ ვიდეოში განმარტებულია თუ რა შემთხვევაში და რა ფორმითაა შესაძლებელია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთვის მიმართვა.

ვრცლად
იან 21
თქვენ გაქვთ უფლება...

ვიდეოში მოცემულია უფლებები, რომლებიც გარანტირებულია ყველასთვის "ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვეციის მიხედვით".

ვრცლად
იან 21
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულება

წარმოდგენილი ვიდეო ითარგმნა 2015 წლის 20 იანვარს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში

ვრცლად
  • თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
  • გთხოვთ მითითებულ ნომერზე დაგვიკავშირდით ტექნიკური ხარვეზის ან შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში.
    იურიდიული კონსულტაციისთვის მიმართეთ უშუალოდ პროვაიდერებს.
  • ცხელი ხაზი: 2 260 260
  •  probono@court.ge

ჩვენ შესახებ

უფასო იურიდიული დახმარების პორტალის (probono) პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლო. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულით გათვალისწინებული სოციალური სახელმწიფოს პრინციპის განუყოფელი ნაწილია სოციალური სასამართლოს იდეა. ვინაიდან ქართული სამართალწარმოება ეფუძნება შეჯიბრებითობის პრინციპს, ჩვენ ცვდილობთ, ხელი შევუწყოთ თვითდამცველი პირებისათვის თანაბარი სასტარო პირობების შექმნას. ამ მიზნის რეალიზებისათვის აუცილებლად მიგვაჩია, თვითდამცველი პირებისათვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ უფასო იურიდიული დახმარების ინფორმაციული რესურსები.

სტატისტიკა